Timpaan logo

  • Nieuw Weideveld Bodegraven

In de media: column Lenny Vulperhorst: Zwart

Bron: Cobouw, 3 juni 2016

DOOR: Lenny Vulperhorst

Zoals meestal in het zwart gekleed nam Jaap Zwart van Timpaan vorige week afscheid van opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere relaties. 

Zwart’s Timpaan is met Latei een van de laatste sociale projectontwikkelaars. Omdat de aandelen in een stichting zijn ondergebracht, hoeft Timpaan geen aandeelhouders rijk te maken. Alle bedrijfsopbrengsten kunnen worden aangewend voor de continuïteit van de organisatie (projecten worden met eigen geld gefinancieerd), de kwaliteit van laag geprijsde sociale koopwoningen en investeringen in maatschappelijke projecten, variërend van kinderopvang, religieus erfgoed tot tijdelijke studentenhuisvesting.

Wie de geschiedenis van de sociale projectontwikkeling in Nederland vanaf de jaren negentig heeft gevolgd, weet dat de meeste ondernemingen inmiddels van het toneel zijn verdwenen. Dat lag niet aan de goede bedoelingen, maar was vooral een gevolg van vijf factoren. Te hoge ambities. Te weinig deskundigheid. Te hoge interne kosten. Te weinig eigen vermogen. Te veel spatsies.

Derde woningmarktsegment

De agenda voor de overgebleven sociale ontwikkelaars is echter uitdagender dan ooit. Zo maakt de toenemende individualisering bijvoorbeeld een derde woningmarktsegment nodig, naast gezinshuizen in de bestaande sociale huursector en de koopsector. Dat nieuwe woningmarktsegment bestaat uit kleine wooneenheden, soms in de koop, soms in de huur, nu eens tijdelijk, dan weer permanent. Denk aan co-living. Steeds meer eenpersoonshuishoudens zullen gaan delen. Nu eens op lifestyle, dan weer op tijdelijke basis als praktische oplossing. Denk dan niet aan de klassieke woongroepen, maar aan een mix van veel kwaliteit in weinig persoonlijke m2 naast gedeelde ruimten voor sport, reflectie, eten of ontspanning.

Een andere ‘oplossing’ is tiny housing. Ook voor eenpersoonshuishoudens, maar dan zonder collectieve aanvullende arrangementen. Zowel co-living als wonen in een tiny house vergen nu veel persoonlijke inspanning en er is nauwelijks professionele ondersteuning. Juist in dat laatste kunnen sociale projectontwikkelaars voorzien.

http://www.cobouw.nl/column/1633076-zwart